Siniyasat ni Mayor Paeng Naral ang estado ng lebel ng tubig sa Campos Small Diversion Dam (SDD) Checkgates

Siniyasat ni Mayor Paeng Naral ang estado ng lebel ng tubig sa Campos Small Diversion Dam (SDD) Checkgates upang mapanatili at masiguro ang kalidad ng istraktura at ang dami ng tubig nito.Ito ay sa mga hiling na din ng mga magsasaka na malapit sa creek at maaaring maapektuhan dito na mula sa resulta na ginanap na konsultasyon at pagpupulong.

Official Website of Municipality of Anao, Province of Tarlac