PEOPLE’S DAY 2017

People’s Day
November 24, 2017
Day of Service for the Anaoenos. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Isa pong kasiyahan at tunay na karangalan at pribiliheyo na mapaglingkuran kayo ng inyong Pamahalaang Bayan sa pamumuno ni Mayor Betty Badar Lacbayan.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!