Palaisdaan sa Quinabuntoc Creek Baguindoc kasama ang Bureau of Fisheries & Aquatic Resources (BFAR) at mga asosasyon ng mga magsasaka

Palaisdaan sa Quinabuntoc Creek Baguindoc kasama ang Bureau of Fisheries & Aquatic Resources (BFAR) at mga asosasyon ng mga magsasaka. Ang teknolohiya na ito ay upang makapag-alaga ng tilapia sa pamamagitan ng fish pen management.

Official Website of Municipality of Anao, Province of Tarlac