Outstanding Agricultural Extension Worker Florida Lamorena sa National Quality Corn Achievers Awards 2019

Kampay para kay Outstanding Agricultural Extension Worker Florida Lamorena sa National Quality Corn Achievers Awards 2019. Isang haligi ng Pambayang Panakahan ng Anao sa pagtulong sa mga magsasakang Anaoeño para sa de kalidad at mataas na produksiyon sa pagmamaisan.🥳👏🌽

Official Website of Municipality of Anao, Province of Tarlac