Integrated Farming System

Gulayan at Paghahayupan ay ilan lamang sa mga maaring pagkakitaan ng mga magsasaka sa kabila ng hamon sa pagpapalayan. Ito ang integrated farming system na kahalintulad sa konseptong Bahay Kubo. Pinasimulan ng ating Mayor Paeng Naral ito katuwang ang Sangguniang Bayan Anao at ang Pambayang Panakahan upang mabigyan ng karagdagang pagsasanay at panimula ang ating mga magsasaka.

Official Website of Municipality of Anao, Province of Tarlac