Skip to main content

DSWD III – Central Luzon

Kung ikaw ay isang student-in-crisis, mag-register online para sa Educational Assistance ng DSWD Region Ill.
Simula ika-25 ng Agosto 2022, kami ay hindi na tatanggap ng walk-in applicants para sa mas organisado at ligtas na pagproseso ng mga ito.
Pagkatapos mag-register online, mag-hintay ng text mula sa amin para sa inyong confirmation, petsa at lugar ng payout.
Tanging ang mga kliyente na nakatanggap ng aming confirmation text ang i-aassess para sa Educational Assistance. Lahat ng aplikante ay dadaan sa interview assessment ng aming mga social workers.
Official Website of Municipality of Anao, Province of Tarlac