HOLIDAY PO SA BUONG PROBINSYA NG TARLAC SA MAY 28, 2019

FOR YOUR INFORMATION
HOLIDAY PO SA BUONG PROBINSYA NG TARLAC SA MAY 28, 2019 SA SELEBRASYON NG PAGKAKATATAG NG LALAWIGAN NG TARLAC NOONG MAY 28, 1873.