Commitment Signing ng mga Magsasaka

Ginanap ang commitment signing ng mga magsasaka sa ilalim ng proyektong Community-Based Participatory Action Research o CPAR na may layuning tulungan ang mga magsasaka na miyembro ng apat na asosasyon(Suaverdez,Casili,Sinense,& Bantog). Ang proyekto ay mangyayari ng isang taon o dalawang cropping season at dito ay pag-iibayuhin ang produksiyon sa pagsasakahan.Kasama ang ating Mayor Paeng Naral sa naging saksi upang maisakatuparan ang mga ito katuwang ang Kagawaran ng Pagsasaka ng ating rehiyon.