Interest applicants may apply at:
STRONGLINKS SERVICE COOPERATIVE
LYSA QUEEN BLDG, SAN PABLO, MALOLOS CITY, BULACAN
(Near DUNLOP) or email your resume at stronglinkscooperative@yahoo.com
Tel No. (044) 794-6285

Continue reading

Kung may lagnat ng dalawang araw o higit pa, lalo na kung lumusong sa baha, agad na komunsulta sa pinakamalapit ng health center o ospital upang malaman kung may Leptospirosis ka.

Continue reading